Holistiskt ledarskap - VAD JAG GÖR

Jag / vi utbildar, inspirerar och coachar på grupp och individnivå. Det jag/vi jobbar med är Holistiskt ledarskap. Det innebär förmågan att leda sig själv till det man önskar uppnå i livet genom att se till helheten, grovt uppdelat i fysiologi, psykologi och relationer. Genom ett coachande förhållningssätt användas människans alla tillgångar för att skapa mer energi och engagemang i livet. Vilken är till glädje både för individen och gruppen. 

KURSER, UTBILDNINGAR, KONFERENSER, RESOR OCH FÖRELÄSNINGAR

Kontakta mig så pratar vi ihop oss dina / era behov och möjliga lösningar. 

PROFESSIONELL COACHING

Vi bär alla på önskningar, mål och drömmar. Med coaching gör vi verklighet av det riktigt viktiga. Med hjälp av smarta mål och attraktiva planer, skapar vi kraft och riktning, och gläds åt att uppnå mål efter mål. 

Coachprocessen är baserad på respekt för den förmåga och kunskap som finns inom varje individ och innebär att ett partnerskap, som bygger på förtroende och kommunikation, upprättas mellan coach och klient." 

PSYKOTERAPI via KBT; KOGNITIV BETEENDETERAPI

Kognitiv beteendeterapi är en strukturerad och tidsbegränsad terapiform. Behandlingarna bygger på ett aktivt samarbete mellan terapeut och klient. KBT har starkt forskningsstöd som en effektiv behandlingsmetod för en mängd problemområden. Utmärkande för en behandling är att den:

 

- syftar till att förändra beteenden

- är handlings- och målinriktad

- fokuserar på situationen här och nu

- ofta har en kort behandlingstid

- har en vetenskaplig utvärdering av metoderna

- förändras i takt med nya forskningsrön

Jag / vi har absolut tystnadsplikt.

NAPRAPATI

En Naprapat har genomgått fyra år studier på heltid av såväl grundmedicin samt avancerad manuell medicin, vid Naprapathögskolan i Stockholm. För att erhålla Legitimation från socialstyrelsen, tillkommer ett års praktik hos läkare och annan naprapat. Vi Legitimerade Naprapater arbetar under hälso- och sjukvårdslagen och har därigenom absolut tystnadsplikt. 

MODERATOR

Med glädje och energi hittar jag den röda tråden som lyfter er konferens och dess deltagare till en högre nivå. Ert syfte är mitt uppdrag. Tillsammans skapar vi tydlighet och dynamik i budskapet. 

ÖVRIGT

Jag är instruktör i de flesta träningsformer som går att tänka sig och har även utvecklat en mjuk, utmanande och utvecklande träningsform som går under namnet Moveability. 

Jag är avancerad Personlig tränare sedan många år. Om och när jag tar mig an PT-uppdrag så är det alltid med en holistisk infallsvinkel.